14. dec, 2016

Tro på løfterne

Johs. 11,40: ”Har jeg ikke sagt dig, at dersom du tror, skal du se Guds herlighed.”

 

Abraham, hvor skal du hen med alle disse mennesker? Hvad vil du gøre med alt dit kvæg og ejendele?

 

Jeg forlader mit eget folk og mit eget land for at søge en stad, hvis grundlægger og bygmester er Gud.

 

Men Abraham, har du gået den vej før? Var det ikke en idé at undersøge ruten, før du tager hele din familie med? Er du sikker på, at det er klogt? Du må jo være klar over, at du allerede er en gammel mand på 75 år.

 

Jeg går denne vej, fordi der er noget, jeg tror på.

Hvad tror du på Abraham?

 

Jeg tror på Guds ord, der siger, at himlens og jordens Gud vil gøre mig til et stort folk. Han vil velsigne mig og i mig skal alle jordens folk velsignes.

 

Tro på løfterne!

 

Hvad har du gang i Moses? Jeg holder denne stav frem for mig og retter den mod den anden bred af Det røde Hav.

Er det nu klogt? Fjenden er jo allerede på vej, jeg ser støvskyen af en mægtig hær i det fjerne.

Jamen, jeg gør det, fordi jeg tror.

Hvad tror du på Moses?

Jeg tror på, at jeg er under befaling. Gud sagde: ”Frygt ikke, stå stille og se Herrens frelse …løft din stav og stræk den ud over vandet.”  Og Moses’ tro blev ikke gjort til skamme.

 

Tro på løfterne.

 

Josua, hvorfor har du så travlt? Hvor er du på vej hen?

Jeg er på vej for at underrette folket om at tage over Jordanfloden.

Josua, du må nok vente lidt til en mere belejliget tid. Nu er der jo højvande.

 

Men jeg tror…
Jeg tror på Herrens ord. Han har sagt, at vi skulle gå tørskoet over. Gud sagde helt klart: ”Så snart præsterne, som bærer arken, sætter deres fod i Jordans vand, skal vandet stå som en mur.”

Jeg tror, at dette vil ske, så jeg beder folket om at gøre sig klar.

 

Tro på løfterne.

 

Hvor skal du hen med den fiskerstang, Simon Peter?

Jeg skal ud og hente penge til skatten.

Min mester bød mig at gå ned til søen og kaste en krog ud. Den første fisk, der kommer op, skal jeg åbne munden på, så skal der ligge en mønt i munden, nok til at betale min skat. Nu er jeg på vej for at adlyde Herrens ord.

Peter blev ikke gjort til skamme. Det skete.

 

Tro på løfterne

 

Paulus, hvor er du på vej hen?

Tilbage til Lystra.

Jamen, var det ikke dér, de stenede dig. Du var ved at dø. Vil du virkelig gå tilbage til stenene?

Men jeg tror… Herren har sendt mig for at prædike evangeliet for alle mennesker. Der er endnu nogle Lystra, der ikke har hørt det, så jeg må tilbage til byen.

 

Tro på løfterne.

 

Løfterne kan ikke svige,

nej, de står evigt fast.

Jesus hvert ord har beseglet,

dengang hans hjerte brast.

 

Kor:

Himmel og jord kan brænde,

bjerge og hav få ende;

men den, som tror, skal kende:

Løfterne rokkes ej.