Kærlighedsbrev fra din far i Himlen

Kærlighedsbrev fra din far i Himlen

Du kender mig måske ikke, men jeg ved alt om dig

Salme 139,1

Jeg ved, om du sidder eller står

Salme 139,2

Jeg er fortrolig med alle dine veje

Salme 139,3

selv hvert et hår har jeg tal på

Matt. 10,29-31

for du er skabt i mit billede

1. Mos. 1,27

I Mig lever du, ånder du og i Mig er du, for du er af min slægt

Apg.17,28

Jeg kendte dig, selv før du blev dannet

Jer. 1,4-5

Jeg valgte dig, da jeg planlagde skabelsen

Ef. 1,11-12

Du er ikke en fejltagelse, for alle dine dage er skrevet i min bog

Salme 139,15-16

Jeg bestemte det præcise tidspunkt for din fødsel, og

også hvor du skulle bo

Apg. 17,26

Du er underfuld og vidunderlig skabt

Salme 139,14

Jeg vævede dig sammen i din moders liv,

Salme 139,13

og bragte dig frem til den dag du blev født

Salme 71,6

Jeg blev misforstået af dem, som ikke kender mig

Joh. 8,41-44

Jeg er ikke fjern og vred, men er det fuldendte billede på kærlighed,

1. Joh.4,16

og det er Min beslutning at overøse dig med Min kærlighed

1. Joh. 3,1

Jeg giver dig meget mere end din jordiske far vil kunne give,

Matt. 7,11

for jeg er den perfekte far

Matt. 5,48

Enhver god gave du har modtaget, kommer fra Min hånd

Jak. 1,17

Jeg er din forsøger, og Jeg møder alle dine behov

Matt. 6,31-33

Min plan for din fremtid har altid været fyldt med håb,

Jer. 29,11

fordi jeg elsker dig med evig kærlighed

Jer. 31,3

Mine tanker om dig er langt større end tallet af sandkorn

på stranden,

Salme 139,17-18

og Jeg fryder mig over dig med jubel

Sef. 3,17

Jeg vil aldrig holde op med at være god mod dig,

Jer. 32,40

for du er min højt elskede ejendom

2. Mos. 19,5

Jeg ønsker, at omslutte dig med hele mit hjerte og hele min sjæl,

Jer. 32,41

og Jeg ønsker at vise dig store og eventyrlige ting

Jer. 33,3

Hvis du søger mig af hele dit hjerte, vil du finde mig

5. mos 4,29

Glæd dig over Mig, og jeg vil give dig alt, hvad dit hjerte ønsker

Salme 37,4

for det er Mig, som giver dig disse ønsker

Filip. 2,13

Jeg er i stand til at give dig langt mere end du aner,

Ef. 3,20

for Jeg er din største opmuntrer

2. Tess. 2,16-17

Jeg er også den Far, som trøster dig i alle dine vanskeligheder

2. Kor. 1,3-4

Når du er nedslået, er Jeg tæt på dig

Salme 34,18

Som en hyrde bærer sine lam, har Jeg båret dig tæt til mit hjerte

Es. 40,11

En dag vil Jeg tørre hver en tåre fra dine øjne, og Jeg vil fjerne

enhver smerte, du har lidt på denne jord

Åb. 21,3-4

Jeg er din Far, og Jeg elsker dig, som Jeg elsker min søn Jesus,

Joh. 17,23

for igennem Jesus er Min kærlighed til dig åbenbaret

Joh. 17,26

Han er mit udtrykte billede

Heb. 1,3

Han kom for at vise, at Jeg er der for dig, ikke imod dig

Rom. 8,31

og for at fortælle dig, at Jeg ikke tæller dine synder

2. Kor. 5,19

Jesus døde, for at du og Jeg kunne blive forsonet

2. Kor. 5,18

Hans død var det fuldkomne udtryk på Min kærlighed til dig

1. Joh. 4,10

Jeg opgav alt, Jeg elskede, for at få din kærlighed

Rom 8,31-32

Hvis du modtager Jesus som gave, tager du imod Mig

1. Joh. 2,23

og intet kan skille dig fra Min kærlighed igen

Rom. 8, 38-39

Kom hjem og Jeg vil holde den største fest, himlen nogensinde har set

Luk.15,7

Jeg har altid været din Far og vil altid være din Far

Ef. 3,14-15

Mit spørgsmål er….Vil du være mit barn?

Joh. 1,12-13

Jeg venter på dig

Luk. 15,11-32


Kærligste hilsener fra din Far i Himmelen